Koninklijke onderscheidingen in Etten-Leur


Burgemeester Marina Starmans deelde dit jaar persoonlijk aan huis in Etten-Leur alle koninklijke onderscheidingen uit. Ze deed dit samen met de wethouders. 

De heer A.L.G.P. (Ad) Toebak – Lid in de Orde van Oranje Nassau - geboren 31-05-1951
Ad Toebak is tot zijn pensionering in 2011 werkzaam geweest als brigadier bij de Politie Etten-Leur. Maar ook in zijn privéleven heeft hij zich via vrijwilligerswerk ingezet voor veilig verkeer en vervoer. Vanaf 1980 is Ad Toebak vrijwilliger bij Veilig Verkeer Nederland, afdeling Etten-Leur en district Noord-Brabant. Hij begon hier vanuit zijn dienstverband bij de politie met ondersteunende activiteiten bij de uitvoering van projecten, zoals het verkeersexamen van basisscholen. Hij bouwde deze activiteiten verder uit zoals het organiseren van de verkeersexamens en het bezoeken van scholen. Hij organiseert examens voor zo’n 500 basisschoolleerlingen per jaar. Daarnaast verzorgt hij ook de technische keuring van de fietsen.

Na zijn pensionering ging Ad Toebak vanuit Veilig Verkeer Nederland ook opfriscursussen voor senioren en voorlichtingsbijeenkomsten organiseren. Hij is ook trainer om senioren veilig te laten deelnemen aan het verkeer op een scootmobiel. Ad Toebak is vanuit Veilig Verkeer Nederland ook beheerder van het Participatiepunt Etten-Leur. Hier kunnen inwoners onveilige situaties melden. Vanaf 2021 is Ad Toebak vrijwilliger bij de Vereniging Wijkbus Etten-Leur. Hij is chauffeur van de wijkbus en verzorgt ook opfristrainingen voor collega-chauffeurs. Zijn actuele kennis over de verkeersregels komt hierbij goed van pas.

Vanaf 2021 is Ad Toebak ook vrijwilliger bij de ANWB als AutoMaatje. ANWB Automaatje is een vervoersservice waarbij vrijwilligers minder mobiele plaatsgenoten op verzoek vervoeren. Zo brengt Ad Toebak inwoners naar een afspraak op het ziekenhuis, naar familiebezoek of naar een activiteit in de buurt. Ad Toebak is als chauffeur ook een echt Maatje, hij begeleidt mensen tot in de wachtkamer of helpt mee met het doen van de boodschappen.

Mevrouw (Marja) M.A.P. Santbergen - Lid in de Orde van Oranje Nassau – geboren 07-07-1957

Marja Santbergen is begonnen met vrijwilligerswerk voor de jeugd. In de periode 1979 – 2000 was ze vrijwilliger bij Scouting Tarcisius. Ze begeleidde daar de groep kabouters. Voor hen organiseerde ze allerlei activiteiten. Ze vond het leuk om de kinderen te helpen bij het ontdekken van de wereld. Bij de scouting heeft ze ook wijlen haar man Christ Kilsdonk ontmoet. Jarenlang zijn ze samen actief geweest voor scouting. Het organiseren van het jaarlijkse scoutingkamp was altijd het hoogtepunt van het jaar.

Vanaf 1985 is Marja Santbergen ook bestuurslid bij de Mariaparochie in Etten-Leur. Vanuit deze rol organiseerde ze verschillende activiteiten. Vanaf 2017 is ze ook secretaris van Caritas van de Mariaparochie. Ze houdt de post bij, organiseert vergaderingen en is betrokken bij activiteiten van het Bisdom.

Marja Santbergen is ook jaren actief geweest voor de EHBO en ondersteunde bij evenementen. Sinds 2003 is Marja Santbergen vrijwilliger bij de Zusters Franciscanessen van Etten. Zij gaat regelmatig diensten voor en voert gesprekken met de zusters.Mevrouw L.J.M. (Lous) van der Weegen-Palmen - Lid in de Orde van Oranje Nassau – geboren 05-05-1952
Lous van der Weegen-Palmen is in 1974 begonnen met vrijwilligerswerk bij (de rechtsvoorganger van) de H. Mariaparochie. In die periode werd ook de basis gelegd voor het koor De Kerkzwervers. Het koor is vandaag de dag nog steeds zeer actief en ook haar dochter Margo zingt nu bij dit koor. Daarnaast is Lous van der Weegen-Palmen als secretaris nog steeds de administratieve houvast voor het koor.

In 1994 begon haar betrokkenheid bij de Heemkundekring Jan uten Houte, die tot op de dag van vandaag nog duurt. Als vrijwilliger heeft zij bij de heemkundekring veel verschillende functies vervuld. In 1997 kwam Lous van der Weegen-Palmen in het bestuur en werd ze verantwoordelijk voor het Mededelingenblad. Ze werd gegrepen door de genealogie en heeft vele familiegeschiedenissen uitgezocht. Daarbij is zij belangrijk voor inwoners in de gemeenschap, die onderzoek doen naar hun stamboom. Uiteindelijk heeft Lous van der Weegen-Palmen tot 2014 in het bestuur van de Heemkundekring en het Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte gezeten.

Een veelzijdigheid aan taken voert Lous van der Weegen-Palmen nu nog steeds uit voor Jan uten Houte. Daarbij levert zij een essentiële bijdrage aan het registeren en beheren van het cultuurhistorisch erfgoed. Zij wordt geroemd om haar passie voor het vastleggen van geschiedkundige feiten en verhalen.


De heer C.J.C.M. (Kees) Broks – Lid in de Orde van Oranje Nassau - geboren 25-06-1952

Kees Broks begon in 1987 met vrijwilligerswerk bij zorginstelling Vredenbergh, waar hij in de avonduren op oproepbasis als hulp in de keuken bijsprong.

Het ouderenwelzijn heeft hij altijd een warm hart toegedragen. Getuige ook al zijn vrijwillige bijdragen voor de KBO in Etten én Leur. Vanaf 1996 heeft Kees Broks zich voor de KBO Leur ingezet. Gedurende een periode van 10 jaar heeft hij vele gezellige Bingo-avonden in het Turfschip georganiseerd. Zijn hart ligt in het bij elkaar brengen van mensen en hen een leuke avond bezorgen. Met het geld dat deze Bingo-avonden opbracht, organiseerde hij vervolgens leuke uitstapjes voor de KBO-leden. Daar gaat het Kees Broks om: mensen een onvergetelijke belevenis bezorgen en mooie herinneringen geven.

Nu is Kees Broks betrokken bij de KBO Etten. Vanaf 2012 organiseert hij daar wekelijkse rik- en jokermiddagen, elke dinsdagmiddag in De Linde. Ook bij de organisatie van grote bijeenkomsten, zoals de paasbrunch, kerstbijeenkomst, het vrijwilligersdiner en de super gezellige en sportieve fiets- 3-daagse is hij betrokken.

Kees Broks is een echte Brabantse Bourgondiër. Vanaf het begin van de Stichting De Achtertuin in 2014 verzorgt hij de lunches voor de verschillende bijzondere doelgroepen van De Achtertuin. Dit doet hij met het mooie streven om mensen uit de eenzaamheid te halen. Sinds 2019 werkt hij ook als vrijwilliger bij Surplus, waar hij elke woensdag met verse producten een 3-gangenmenu voor de bezoekers van de huiskamer kookt. Daarbij bepaalt hij zelf het menu en doet daarvoor de inkopen. Hij maakt hierbij ook echt contact met de diegenen voor wie hij kookt.


De heer A.C.M. (Jos) Buijs – Lid in de Orde van Oranje Nassau - geboren 26-02-1950

Jos Buijs was van 1972 tot 2016 in dienst van ABAB als accountant en adviseur voor tuinbouwondernemers. Daarnaast was hij op vele terreinen actief en zet zich vol in voor de

Etten-Leurse samenleving. Hij was nog net geen 18 toen hij al voorzitter werd van de KPJ. Zo rolde hij van het ene bestuur in het andere. Verenigingen wisten hem snel te vinden om zijn bestuurlijke kwaliteiten en enthousiasme. Vanaf 2008 is Jos Buijs als vrijwilliger betrokken bij de vereniging Glastuinbouw Etten-Leur en komt hij op voor belangen van de leden, de ondernemers in de glastuinbouwsector. Hij adviseert hen op financieel/fiscaal gebied en waar nodig op technisch gebied.

Bij de Heemkundekring is hij onder meer vrijwilliger, secretaris en tweede penningmeester. Hij staat bekend als iemand die zich met hart en ziel sterk maakt voor een bloeiende en vooral ook financieel gezonde vereniging. Steeds op zoek naar het werven van geld en met aandacht voor de boekhouding. Jos Buijs is sterk begaan met waar hij zich voor inzet.

Vanaf 1994 tot nu is hij betrokken bij de muziekvereniging Constantia onder meer als penningmeester, vicevoorzitter, organisator van muziekconcoursen in onze Etten-Leurse Nobelaer én coördinator van fondsenwerving voor instrumenten en uniformen.

Jos Buijs stelt sinds 2007 zijn oude antieke vrachtboot belangeloos ter beschikking voor de jaarlijkse intocht van Sinterklaas in Etten-Leur. Zo gunt hij kinderen al jaren het plezier van de intocht van Sinterklaas per boot in de haven van Etten-Leur. Verder is hij oprichter van de kookclub ‘La Cuisine de Luer’ waar hij de contributie, financiën en rekeningen voor doet. In het begin kookte een kok voor de leden, nu doen de leden dat zelf. Onder het genot van een drankje discussieert Jos Buijs vaak over perikelen van Jan Uten Houte of de gemeente Etten-Leur.


De heer J.P. (Jaap) Visser – Lid in de Orde van Oranje Nassau – geboren 14-01-1951

Jaap Visser is vanaf zijn zeventiende actief als vrijwilliger bij sociaal-maatschappelijke organisaties in veel verschillende rollen. Dat begon in Schoonhoven en vervolgens bij elke gemeente daarna waar hij woonde: Dordrecht, Woerden en uiteindelijk in Etten-Leur. Al in zijn jeugd wierf hij fondsen voor het Oranjecomité, de Hartstichting en de kerk.

In 2023 ontving hij de Zilveren Moeierboom. Hij haalt kleinkinderen van school en voor zijn broer die hersenletsel opliep bij een brommerongeluk, verzorgt hij al 40 jaar de administratie. En als het eens te druk wordt, gaat hij fietsen. Tot zijn pensionering in 2018 werkte Jaap Visser als manager bij Banketbakkerij Merba. Daarnaast deed hij vrijwilligerswerk bij diverse kerken, organisaties en onderwijs op het gebied van jeugdwerk en bestuursfuncties. Zo had hij verschillende functies bij het Protestants Christelijk Onderwijs in Etten-Leur waar hij begon als penningsmeester en van 1990 tot 1998 voorzitter was.

Sinds 2018 is Jaap Visser bestuurslid bij Veilig Verkeer Nederland, afdeling Etten-Leur. Hij organiseert verkeersexamens voor basisscholen en maakt opfris- en fietscursussen mogelijk. Als waarnemend secretaris van VVN Etten-Leur én VVN Noord-Brabant onderscheidt hij zich door zijn betrokkenheid.

Na zijn pensionering meldde hij zich aan bij de SESAM-academie, een organisatie voor beginnende en ervaren vrijwilligersorganisaties. Als interimbestuurder voor buurtcentrum Kalsdonk ging hij voortvarend van start en spendeerde hieraan al honderden uren. Hij heeft oog voor de grote lijnen én details, is resultaatgericht en motiveert mensen op een andere manier samen te werken.

Vanaf april 2019 is hij bestuurslid van de stichting Seniorenraad Etten-Leur. Dat leidde onder meer tot een heruitgave van de seniorengids. Ook vertegenwoordigt hij de raad in de werkgroep ouderenmishandeling en financiële uitbuiting. Namens de Seniorenraad is hij actief als lid van de projectgroep ANWB AutoMaatje Etten-Leur. Als coördinator stuurt hij zo’n 45 vrijwilligers aan en zit ook zelf achter het stuur voor AutoMaatje Etten-Leur.

Jaap Visser is nog steeds lid van het college van Kerkrentmeesters en de Kerkenraad bij de Evangelische kerkgemeenschap Gemeente de Baai Etten-Leur. Hij beheert de administratie van de Protestantse Begraafplaats, verzorgt zondagse diensten en organiseert BHV- en AED-trainingen. Ook zit Jaap Visser in het team dat ouderen naar de kerk vervoert die daar zelf niet toe in staat zijn. Zijn grote inzet als ouderling-kerkrentmeester getuigt van een sterke toewijding aan de geloofsgemeenschap.


De heer R. (Rutger) Elink Schuurman – Ridder in de Orde van Oranje Nassau - geboren 18-06-1950

Vanaf 1988 is Rutger Elink Schuurman vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging met zo’n 70.000 leden. Hij is één van de pioniers in de binnen- of halklimsport in Nederland. Deze relatief jonge sportdiscipline kwam medio jaren 80 vanuit de Alpenlanden naar Nederland. Sinds de start van de wedstrijddiscipline in 1988 is Rutger Elinks Schuurman actief als organisator, jurylid en wedstrijdadministrator van bijna alle nationale en internationale klimwedstrijden in Nederland. En tegenwoordig zijn klim- en boulderhallen een normaal onderdeel van ons sportlandschap.

Rutger Elink Schuurman ontwierp een systeem dat scores kon verwerken tot uitslagen. Hierbij kwam zijn technische achtergrond goed van pas. Tot zijn pensionering schreef hij computerprogramma’s bij TNO. Zijn competenties heeft hij ingezet voor het meetbaar en objectiveerbaar maken van sportklimprestaties en daarbij is hij bepalend geweest in wat het allerbelangrijkste is in sportbeoefening: het creëren en handhaven van een gelijk speelveld voor alle deelnemers. En dit is niet eenvoudig bij het wedstrijdklimmen. De scoring is complex en verandert in deze jonge sport nog continu.

Naast de ondersteuning bij de organisatie van de nationale klimwedstrijden, heeft hij ook van 1992 tot 2019 klimcompetities georganiseerd voor het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendennetwerk. Dit heeft hij 27 jaar lang gedaan als vrijwilliger. Zijn hart ligt bij de natuur en dat draagt hij graag uit.

Van 1997 tot 2009 was hij Lid van de Rules Commission van de International Federation of Sport Climbing. Daarbij heeft Rutger Elink Schuurman een belangrijke bijdrage geleverd aan het opstellen van de eerste internationale wedstrijdreglementen. En deze reglementen vormen nu de basis voor de ontwikkeling van het sportklimmen tot de Olympische Sport die het nu is. Deze zomer is het sportklimmen voor de 2e keer onderdeel van de Olympische spelen in Parijs.